Jakie wyróżniamy pasożyty w ciele człowieka?

Należy przede wszystkim mieć świadomość, że ludzkie pasożyty w zdecydowanej przypadków są pasożytami wewnętrznymi bytującymi wewnątrz organizmu człowieka. Warto koniecznie zaznaczyć, że ich obecność będzie objawiała się konkretnymi objawami, do których trzeba zaliczyć przede wszystkim problemy żołądkowo-jelitowe. Obecnie można wyróżnić wiele rodzajów pasożytów. Przeważnie atakują one układ pokarmowy człowieka. Można się ich pozbyć przez przyjmowanie leków przeciwpasożytniczych.

Rodzaje pasożytów ludzkich

Nie wszyscy mają świadomość, że pasożyty w ciele człowieka należą do grupy zwierzęcych. Oznacza to, że atakują organizmy zwierząt w przeciwieństwie do roślinnych pasożytów. Warto wiedzieć, że omawiane pasożyty są organizmami cudzożywnymi. Dostają się do organizmu ludzkiego razem ze zjedzonym pożywieniem, wypitą wodą czy przez przebywanie danej osoby w miejscu, gdzie występują pasożyty.

Jak zostało już wspomniane wcześniej można wyróżnić bardzo dużo rodzajów pasożytów, które występują w zdecydowanej większości organizmów żywych. Ponadto bardzo istotny jest fakt, że zaledwie 10% społeczeństwa w ciągu całego swojego życia nie nosiło w sobie pasożyta. Pasożyty można podzielić na wewnętrzne (bytują wewnątrz organizmu ludzkiego), a także zewnętrzna, które żyją na powierzchni, należy do nich zaliczyć wszy czy kleszcze.

Koniecznie warto zaznaczyć, że pasożyty ludzkie w zdecydowanej większości przypadków występują w układzie pokarmowym. Mogą także atakować oraz bytować w płucach, wątrobie czy mózgu. Przykładem takiego pasożyta jest bąblowiec, który przyczynia się do choroby o nazwie bąblowica jamowa. Należy zdawać sobie sprawę, że pasożyt może nawet przez kilkanaście lat nie dawać praktycznie żadnych objawów swojego istnienia. Wspomnianym pasożytem można się zarazić przez jedzenie jagód, które zostały nieumyte. Jego nosicielami są bowiem wilki, lisy czy psy.

Warto wiedzieć, że do najczęściej bytujących organizmów w układzie pokarmowym należy zaliczyć lamblie, tasiemce, owsiki, węgorek jelitowy, włosogłówkę ludzką, tęgoryjce dwunastnicy, włosogłówkę ludzką.

Jakie są objawy pasożytów ludzkich?

Należy koniecznie zdawać sobie sprawę, że obecność pasożytów w organizmie jest sygnalizowana bardzo dużą liczbą objawów. Przykładowo pierwotniaki, do których należy zaliczyć lamblie, żerują nie tylko w dwunastnicy, ale również jelicie cienkim i pęcherzyku żółciowym, objawiają się one dolegliwościami jelitowo-żołądkowymi. U człowieka, który został zakażony tym pasożytem występują zaparcia, biegunki, a także niedokrwistość czy osłabienie odporności. Do licznych objawów bytowania tego pasożyta trzeba również zaliczyć zmiany skórne, przykładem może być trądzik.

Z kolei występowaniu w organizmie glisty ludzkiej towarzyszyć będą zaburzenia pracy jelit (zaparcia, biegunki, wzdęcia), wymioty czy bóle brzucha. Warto również wiedzieć, że występowanie tego pasożyta jest również sygnalizowana nadpobudliwością ruchową oraz bólami gardła.

Kolejnymi bardzo często występującymi pasożytami są owsiki. W zdecydowanej większości przypadków dotykają one dzieci w wieku przedszkolnym. Ich obecność może być dostrzeżona gołym okiem np. w kale. Obecność owsików można również zaobserwować przez brak apetytu, nudności czy bóle brzucha.

Ponadto dzieci chorujące na owsicę są nerwowe, rozdrażnione czy zgrzytają zębami. Do bardzo charakterystycznych objawów tej choroby trzeba koniecznie zaliczyć pieczenie oraz swędzenie okolic odbytu. Właśnie w tym miejscy omawiany pasożyt składa bowiem jaja.